Industri


Våra industriarmaturer har en bredd från öppna till kapslade armaturer. Dessa produkter utvecklas ständigt för dagens och framtida krav på ljusteknik, miljö och energieffektivitet samt montagevänlighet. Produkterna är anpassade för olika industrimiljöer såsom öppna industrihallar till utrymme för tuff miljö, där kapslade armaturer med högre skyddsklass krävs.

Produktgrupper