Exteriör


Våra utomhusarmaturer har en bredd från utanpåliggande fasadarmaturer, stolparmaturer, pollare och strålkastare. Dessa produkter utvecklas ständigt för dagens och framtida krav på ljusteknik, miljö och energieffektivitet samt montagevänlighet. Produkterna är anpassade för olika utomhusmiljöer såsom bostäder, park, gator och gångvägar.

Produktgrupper